ترجمات

Il flusso

ترجمة قصة (النزف) للقاص الليبي محمد المسلاتي، ترجمته إلى الإيطالية: تغريد بومرعي

Il flusso / Una breve storia

Scritto da Muhammad Al-Maslati / Libia

Tradotto in italiano: Taghrid Bou Merhi

من أعمال الفنان محمد الشريف.
من أعمال الفنان محمد الشريف.

È stato licenziato dal lavoro dopo l’infortunio. Finalmente lo hanno chiamato. È uscito felice, portando con sé il più piccoli dei suoi quattro figli .

Si sono nascosti in un taxi, mentre attraversavano i loro occhi riflessi sul vetro dei grandi centri commerciali e le insegne colorate dei negozi.

Di fronte alla finestra degli affari dei lavoratori, l’impiegato gli ha chiesto: “Prego…”.

Lui ha risposto balbettando: “Sono un tornitore…”.

L’impiegato ha osservato le sue spalle e ha detto a completamento: “Non continuare… Ti conosco…”.

Gli ha dato un foglio: “La decisione di rescindere il tuo contratto di lavoro…”.

Si è soffocato dalla polvere del fumo che aveva invaso i pori del suo corpo per anni. Con la mano sinistra stringeva il foglio.

Il figlio si aggrappò alla sua gamba e gli chiese: “Papà, l’hai recuperata?”.

Non rispose.

“Non mi hai sempre detto che l’hai lasciata in fabbrica?”.

Quando abbassò la testa, notò che suo figlio stava cercando il vuoto nel taschino della sua giacca.

مقالات ذات علاقة

للشوارع خوف من الحرية

آكد الجبوري (العراق)

قصة أسناني

مأمون الزائدي

شذرات من قصائد قديمة

زكري العزابي

اترك تعليق